PRI KORITU SMO ENGLISH INFO PROGRAM MLADINSKI CENTER ARHIV
PRI KORITU SMO ENGLISH INFO PROGRAM MLADINSKI CENTER ARHIV
Sobota, 25. 5. 2013, ob 16:00
Balkanski anarhistični sejem knjig 2013

16:00-20:00 – Knjižni sejem (pred Menzo in na dvorišču; v primeru slabega vremena tudi v Menzi)
18:00-21:00 – Diskusija Anarhizem in širša družbena gibanja

Medtem, ko se ljudje upirajo proti kapitalističnemu sistemu, zategovanju pasov in političnim elitam, vznikajo, ali se vsaj začenjajo misliti, nešteti eksperimenti direktne demokracije od spodaj in nehierarhičnega organiziranja na delovnih mestih ter mestih, kjer ljudje študirajo in živijo. A skozi vsakdanje izkušnje spoznavamo, da so takšna gibanja vedno ranljiva pred poskusi kriminalizacije, centralizacije in uzurpacije novega političnega terena s strani obstoječih in porajajočih se političnih elit. V takšnem času je še toliko pomembneje, da anarhistično gibanje analizira dinamiko socialne in politične situacije v realnem času ter nato skozi principe direktne akcije tudi deluje.

Zato bi radi povabili vse, da se nam pridružijo v skupnem grajenju političnega prostora refleksije o novem terenu boja, ki nam ga je vsilil kapitalizem, ter o naših pozicijah in oblikah upora. Medtem, ko nas kapital potiska na družbeni rob, in nas ropa nadzora nad našimi življenji, ljudje izumljajo nove oblike vzajemne pomoči, solidarnosti ter politične in družbene organizacije.

Vprašanja so za anarhistke in anarhiste jasna: kako lahko organiziramo odpor od spodaj? Kako lahko v grajenju odnosov proti in onkraj kapitalističnega izkoriščanja sodelujemo v širših družbenih gibanjih? Kako lahko razvijamo konkretne, trajnostne alternative, ki se ne le upirajo kapitalističnemu opustošenju, temveč odpirajo tudi poti za revolucionarno transformacijo naših vsakdanjih življenj? Ta, in še številna druga vprašanja, bodo del osrednje diskusije o anarhizmu in njegovi vlogi v širših družbenih gibanjih.

22:00 – Glasba in druženje

Vstop prost.
Organizacija:
BASK in Menza pri koritu.

facebooktwitter